II. OSZTÁLYÚ FÉRFI FELNŐTT

NEMZETI BAJNOKSÁG

2000. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA


Jóváhagyta az MLSZ Elnöksége 76/2000. számú határozatával

1. A bajnokság célja

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot hat (6) területi csoportban (tizenkettő (12) területi alcsoportra bontva) a Magyar Labdarúgó Szövetség rendezi. Lebonyolításával az Amatőr Labdarúgó Alszövetséget bízza meg.

A bajnoki csoportok rendezési jogát és a csapatok csoportokba való besorolását az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Versenybizottsága határozza meg.

A csoportok létszáma 16 - 16 csapat (az alcsoportok létszáma 8 - 8 csapat). Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A területi szövetség székhelyén működő Versenybizottságok elnökeit és tagjait az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A csoportok rendezői

A csoport elnevezése A rendező szövetség Székhely
ALFÖLD Csongrád Megyei LSZ Szeged
BAKONY Zala Megyei LSZ Zalaegerszeg
DRÁVA Baranya Megyei LSZ Pécs
DUNA Budapesti LSZ Budapest
MÁTRA Nógrád Megyei LSZ Salgótarján
TISZA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LSZ Nyíregyháza

3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokság 2000. augusztus 5-től 2000. október 22-ig tart (bajnoki időrend mellékelve).

A bajnokságban mindenkor a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját az Amatőr Labdarúgó Alszövetség és az érintett csapatokkal egyeztetve megváltoztassa.

4. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A 2000. évi Nemzeti Bajnokság II. osztályú bajnoksága hat (6) területi csoportban (tizenkettő (12) területi alcsoportra bontva) kerül kiírásra.

A bajnokságban részt vesznek az 1999 - 2000. évi bajnokságban elért eredmények alapján:

- Szeged LC Kft. 1 csapat

- Osztályozó csoportok 2 - 3. helyezettjei 16 csapat

- Az NB II. osztály Keleti és Nyugati csoportjának rosszabb 11. helyezettjei 1 csapat

- Az NB II. osztály Keleti csoportjának 12 - 15. helyezettjei 4 csapat

- Az NB II. osztály Nyugati csoportjának 12 - 14. helyezettjei 3 csapat

- Az NB III. osztály 6 csoportjának 2 - 9. helyezettjei 48 csapat

- Az NB III. osztály 6 csoportjának három legjobb 10. helyezettjei 3 csapat

- Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettjei 20 csapat

Összesen: 96 csapat

A csapatok csoportbeosztását a területi elvek figyelembe vételével az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Versenybizottsága készíti el.

5. A nevezés határideje és feltételei

A bajnokságba való nevezés határideje: 2000. július 7.

A nevezési lap mellé csatolni kell a nevezési díj és az éves tagsági díj befizetését igazoló dokumentumokat.

A nevezési díj összege: 230.000,- Ft. + 12 % ÁFA, azaz Kettőszázötvenhétezerhatszáz 00/100 Ft.

Az éves tagsági díj összege: 50.000,- Ft., azaz Ötvenezer 00/100 Ft.

A nevezési díjat az illetékes Versenybizottság egyszámlájára számlájára kell befizetni.

A bajnokságban csak az a sportszervezet vehet részt, aki a fennálló sporttörvény által előírtaknak megfelelően, az abban foglaltaknak eleget tesz és 3 hónapnál régebbi köztartozással nem rendelkezik. (Az illetékes hatóságok igazolását mellékelni kell a nevezési laphoz!)

6. A helyezések eldöntése

A bajnokság helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

7. Feljutás és kiesés a 2000. bajnoki év végén

A 2000. évi Nemzeti Bajnokság II. osztály hat (6) területi csoport tizenkettő (12) alcsoportjának 1 - 2. helyezett csapata (24 csapat) feljut a 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság II. osztályába.

A 2000. évi Nemzeti Bajnokság II. osztály hat (6) területi csoport tizenkettő (12) alcsoportjának 3 - 8. helyezett csapata (72 csapat) kiesik a 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság III. osztályába.

8. Fair Play verseny

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fair Play Bizottsága a bajnokság legsportszerűbben játszó csapatának - minden csoportban - sportszerűségi serleget ajánl fel.

9. Utánpótlás-nevelés

A  labdarúgás fejlesztésére vonatkozó irányelvek és határozatok alapján a bajnokságban résztvevő sportszervezetek számára a Magyar Labdarúgó Szövetség által közvetlenül szervezett korosztályos bajnokságban egy ifjúsági, a területi szövetségi bajnokságokban egy serdülő és egy 8-12 éves korú (csökkentett létszámú) csapat indítása kötelező!

Ajánlott a területi szövetségi bajnokságokban további utánpótlás csapatok indítása!

10. Költségek

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportegyesületek viselik.
A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

 11. Egyéb rendelkezések

A bajnokságon belül az adott sportszervezet mérkőzéseit csak ugyanazon a közigazgatási helyen rendezheti.

Az MLSZ Elnökségének 5/2000. számú határozata szerinti edzői licence-vel rendelkező edzőket foglalkoztathatnak a sportszervezetek.

A bajnokság lebonyolításával megbízott Versenybizottságok Fegyelmi Bizottsága I. fokon, a Versenybizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, amelyek a nevezett bizottságok elé kerülnek.

A Versenybizottságok II. fokú döntései ellen panasszal lehet fordulni az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Fellebbviteli Bizottságához, a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a panaszdíj egyidejű befizetése mellett.

A bajnokság lebonyolításával, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a mellékelten kiadott függelék előírásait kell alkalmazni.