III. OSZTÁLYÚ FÉRFI FELNŐTT

NEMZETI BAJNOKSÁG

2000 - 2001. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA


Jóváhagyta az MLSZ Elnöksége 78/2000. számú határozatával

1. A bajnokság célja

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot hat (6) területi csoportban a Magyar Labdarúgó Szövetség rendezi. Lebonyolításával az Amatőr Labdarúgó Alszövetséget bízza meg.

A bajnoki csoportok rendezési jogát és a csapatok csoportokba való besorolását az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Versenybizottsága határozza meg.

A csoportok létszáma 12 - 12 csapat. Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A területi szövetség székhelyén működő Versenybizottságok elnökeit és tagjait az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A csoportok rendezői

A csoport elnevezése A rendező szövetség Székhely
ALFÖLD Csongrád Megyei LSZ Szeged
BAKONY Zala Megyei LSZ Zalaegerszeg
DRÁVA Baranya Megyei LSZ Pécs
DUNA Budapesti LSZ Budapest
MÁTRA Nógrád Megyei LSZ Salgótarján
TISZA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LSZ Nyíregyháza

3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokság 2000. november 4-től november 26-ig illetve 2001. március 3-tól június 24-ig tart (bajnoki időrend mellékelve).

A bajnokságban mindenkor a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját az Amatőr Labdarúgó Alszövetség és az érintett csapatokkal egyeztetve megváltoztassa.

4. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság III. osztályú bajnoksága hat (6) területi csoportban kerül kiírásra.

A bajnokságban a 2000. évi Nemzeti Bajnokság II. osztály hat (6) területi csoport tizenkettő (12) alcsoportjának 3 - 8. helyezett csapata (72 csapat) vesz részt.

A csapatok csoportbeosztását a területi elvek figyelembe vételével az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Versenybizottsága készíti el.

5. A nevezés

A bajnokságba nem kell külön nevezési lapot kitölteni.

A bajnokságban csak az a sportszervezet vehet részt, aki a fennálló sporttörvény által előírtaknak megfelelően, az abban foglaltaknak eleget tesz és 3 hónapnál régebbi köztartozással nem rendelkezik.

Az illetékes hatóságok igazolását 2000. november 1-ig valamint 2001. április 1-ig kell leadni!

6. A helyezések eldöntése

A II. osztályú Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság a 2000. évi végeredménye alapján a tizenkettő (12) alcsoport 3 - 8. helyezettjei az alábbi pontokat hozzák magukkal:

3. helyezettek 6 pont;

4. helyezettek 5 pont;

5. helyezettek 4 pont;

6. helyezettek 3 pont;

7. helyezettek 2 pont;

8. helyezettek 1 pont.

A bajnokság helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

7. Feljutás és kiesés a 2000 - 2001. bajnoki év végén

A 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság III. osztály hat (6) területi csoportjának 1 - 2. helyezett csapata (12 csapat) feljut a 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság II. osztályába.

A 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság III. osztály hat (6) területi csoportjából nincs kieső csapat.

A 2001 - 2002. évi Nemzeti Bajnokság III. osztály résztvevői:

- NB III. osztály 6 területi csoportjának 3 - 12. helyezettje 60 csapat

- Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettje 20 csapat

- Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak

legjobb tizenhat 2. helyezettje 16 csapat

Összesen: 96 csapat

8. A bajnokság díjazása:

A Nemzeti Bajnokság III. osztály hat (6) területi csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok oklevelet, a játékosok és a vezetőedző érmet kapnak (csapatonként 24 db érem):

9. Fair Play verseny

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fair Play Bizottsága a bajnokság legsportszerűbben játszó csapatának - minden csoportban - sportszerűségi serleget ajánl fel.

10. Utánpótlás-nevelés

A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó irányelvek és határozatok alapján a bajnokságban résztvevő sportszervezetek számára a Magyar Labdarúgó Szövetség által közvetlenül szervezett korosztályos bajnokságban egy ifjúsági, a területi szövetségi bajnokságokban egy serdülő és egy 8-12 éves korú (csökkentett létszámú) csapat indítása kötelező!

Ajánlott a területi szövetségi bajnokságokban további utánpótlás csapatok indítása!

11. Költségek

A  bajnokság díjazási költségeit a Versenybizottságok fizetik.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportegyesületek viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

12. Egyéb rendelkezések

A bajnokságon belül az adott sportszervezet mérkőzéseit csak ugyanazon a közigazgatási helyen rendezheti.

Az MLSZ Elnökségének 5/2000. számú határozata szerinti edzői licence-vel rendelkező edzőket foglalkoztathatnak a sportszervezetek.

A bajnokság lebonyolításával megbízott Versenybizottságok Fegyelmi Bizottsága I. fokon, a Versenybizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, amelyek a nevezett bizottságok elé kerülnek.

A Versenybizottságok II. fokú döntései ellen panasszal lehet fordulni az Amatőr Labdarúgó Alszövetség Fellebbviteli Bizottságához, a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a panaszdíj egyidejű befizetése mellett.

A bajnokság lebonyolításával, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a mellékelten kiadott függelék előírásait kell alkalmazni.

A 2000 - 2001. évi Nemzeti Bajnokság III. osztály versenykiírását az MLSZ Elnöksége 2000. május 23-i ülésén a 77/2000. számú határozatával fogadta el.