III. OSZTÁLYÚ FÉRFI FELNŐTT

NEMZETI BAJNOKSÁG

2001 - 2002. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA


A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2001. május 3-i ülésén, a 33/2001. számú határozatával fogadta el.


1. A bajnokság célja

A III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

- a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;
- a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;
- Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;
- a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése;
- a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;
- a Fair Play magatartás érvényre juttatása.

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot hat területi csoportban a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. Szervezésével és lebonyolításával a Magyar Amatőr Labdarúgó Ligát (továbbiakban: MALL) bízza meg.

A bajnoki csoportok rendezési jogát a MALL javaslata alapján a MLSZ Elnöksége, a csapatok csoportokba való besorolását a MALL Versenybizottsága határozza meg.

Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A területi szövetség székhelyén működő Versenybizottságok elnökeit és tagjait a MALL Elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.
A Versenybizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő képviselete van. 


A csoportok rendezői:

ALFÖLD: Bács-Kiskun Megyei LSZ, Kecskemét
BAKONY: Veszprém Megyei LSZ, Veszprém
DRÁVA: Tolna Megyei LSZ, Szekszárd
DUNA: Fejér Megyei LSZ, Székesfehérvár
MÁTRA: Heves Megyei LSZ, Gyöngyös
TISZA: Hajdú-Bihar Megyei LSZ, Debrecen 3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokság 2001. augusztus 11-től november 28-ig illetve 2001. március 9-tól június 16-ig tart.

A bajnokságban mindenkor az MLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

Az MLSZ Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját, a MALL és az érintett csapatokkal egyeztetve, megváltoztassa.

4. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei 
A bajnokságban való indulásra a 2000-2001. évi NB III. féri felnőtt Nemzeti Bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

- Elfogadja az MLSZ és a MALL rendelkezéseit;
- Kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;
- Vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének határozata alapján 2001. július 1-től csak UEFA "B" edzői licenccel rendelkező edzőt foglalkoztat;
- Nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;
- Nincs három hónapnál régebbi köztartozása és ezt a nevezéskor 2001. július 5-ig és a tavaszi idény kezdete előtt, 2002. február 22-ig igazolásokkal tanúsítja;
- Rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet tulajdonában van.

A csoport Versenybizottsága által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket 2001. július 5-én pénteken 12,00 óráig kell érkeztetni a nevezési lapon feltüntetett címre.


Nevezési díj 

A nevezési díj 250.000,- Ft. + 12 % ÁFA. Az összeget a csoport Versenybizottsága által kiadott készpénz-átutalási megbízás (csekk) alapján kell befizetni, és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz. Ez alapján a csoport Versenybizottsága a sportszervezet részére a számlát kiállítja és megküldi. A csapatok által befizetett nevezési díj 10 %-át a Versenybizottságoknak 2001. július 15-ig kell a MALL egyszámlájára átutalni. 

Az MLSZ Alapszabályában a bajnoki évre meghatározott tagsági díj összegét a MALL által kiküldött számla alapján 2001. július 31-ig kell befizetni.


5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A bajnokság hat területi csoportban kerül kiírásra. A csoportok létszáma: 16 -16 csapat. A csoportok létszámát a nevezésektől függően a MALL Versenybizottsága eltérően is megállapíthatja, azonban egy-egy csoport létszáma 12 csapatnál kevesebb nem lehet. 

A csoportbeosztást - a területi elvek figyelembevételével - a MALL Versenybizottsága készíti el.

A bajnokság résztvevői:

NB III. osztály 6 területi csoportjának 3 - 12. helyezettje: 60 csapat
Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettje: 20 csapat
Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak legjobb tizenhat 
2. helyezettje: 16 csapat
Összesen: 96 csapat


6. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

A hat csoport 1. helyezett csapatai feljutnak a 2002-2003. évi NB II-be: - 6 csapat
Kiesnek az NB II. 15-16. helyezettjei a 2002-2003. évi NB III-ba: + 6 csapat
Kiesnek a hat csoport 14-15-16. helyezettjei a 2002-2003. évi területi 
I. osztályú bajnokságba: - 18 csapat
Kiesnek a hat csoport két legrosszabb 13. helyezett csapatai a 2002-2003. 
évi területi I. osztályú bajnokságba: - 2 csapat 
Feljutnak a területi I. osztályú bajnokságok 1. helyezett csapatai: + 20 csapat

A 2002-2003. évi NB III. létszáma hat csoportban: 96 csapat


7. A bajnokság rendszere, helyezések eldöntése

A bajnokság, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.
Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
- a bajnokságban elért több győzelem;
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
- a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
- a bajnoki mérkőzésen rúgott több gól;
- a bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés;
- a sorsolás.


8. A bajnokság díjazása

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá csapatonként az

1. helyezett 24 db aranyozott érem;
2. helyezett 24 db ezüstözött érem;
3. helyezett 24 db bronzérem

díjazásban részesül.


9. Fair Play verseny 

A Versenybizottságok értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben játszó csapata - minden csoportban - Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).


10. Utánpótlás-nevelés 

A bajnokságban induló sportszervezetek U-19, U-15, korosztályú csapatokat kötelesek szerepeltetni. A csapatok versenyeztetésének feltételei az országos szintű komplex utánpótlás versenyrendszerben kerülnek kiírásra.
Az U-11, U-9 és U-7 korosztályú csapatok szervezése és éves szinten legalább hat tornán való szerepeltetése kötelező. A tornák szervezésének felügyeletét a MALL látja el.
A korosztályos utánpótlás bajnokságokban csak az utánpótlás csapatok szerepeltetésére kötelezett sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepeltethetők.

A 2002-2003. bajnoki évtől az U-13 korosztályú csapat bajnokságban való szerepeltetése is kötelező.


11. Költségek 

A bajnokság díjazási költségeit a csoportok Versenybizottságai fedezik.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.


12. Egyéb rendelkezések
A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezési lapon feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani. 

A mérkőzés megkezdése előtt - a közönség üdvözlése után - a vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetőket.

A sportszervezet valamennyi sportvezetője köteles a bajnoki mérkőzéseken olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, amely a sportág jó hírnevét szolgálja. 

A bajnokság lebonyolításával megbízott Versenybizottságok Fegyelmi Bizottsága I. fokon, a Versenybizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, amelyek a nevezett bizottságok elé kerülnek.

A Versenybizottságok II. fokú döntései ellen - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a panaszdíj egyidejű befizetése mellett - panasszal lehet fordulni a MALL Fellebbviteli Bizottságához.

A szerződtethető labdarúgók számát a sportszervezet határozza meg a Sporttörvény 8. §-ában meghatározottak szerint. A labdarúgó szerződésében ki kell zárni, hogy a szerződés időtartama alatt a játékjogosultság gyakorlásáról a sportszervezeten és az MLSZ-en kívül más természetes vagy jogi személy rendelkezzen.

A sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal kötött szerződéseket három példányban a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig az illetékes Versenybizottságnak leadni. A három példányból láttamozás után egy példányt a sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell átadni.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az illetékes Versenybizottságnak megküldeni.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Függelék előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.