III. OSZTÁLYÚ FÉRFI FELNŐTT

NEMZETI BAJNOKSÁG

2002 - 2003. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA


A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2002. május 2-i ülésén 37/2002. számú határozatával fogadta el.

1. A bajnokság célja

A III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. Szervezésével és lebonyolításával a Magyar Amatőr Labdarúgó Ligát (továbbiakban: MALL) bízza meg.

A bajnoki csoportok rendezési jogát a MALL javaslata alapján a MLSZ Elnöksége, a csapatok csoportokba való besorolását a MALL Verseny- és Kupabizottsága  javaslata alapján a MALL Elnöksége határozza meg, melyet köteles az MLSZ Elnökség elé terjeszteni.

Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A Versenybizottságok elnökeit és tagjait a MALL Elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A Versenybizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő képviselete van.

A csoportok rendezői

ALFÖLD: Bács-Kiskun Megyei LSZ, Kecskemét
BAKONY: Veszprém Megyei LSZ, Veszprém
DRÁVA: Tolna Megyei LSZ, Szekszárd
DUNA: Fejér Megyei LSZ, Székesfehérvár
MÁTRA: Heves Megyei LSZ, Gyöngyös
TISZA: Hajdú-Bihar  Megyei LSZ, Debrecen

3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokság 2002. augusztus 10-től november 17-ig illetve 2003. március 8-tól június 15-ig tart.

A bajnokságban mindenkor az MLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

Az MLSZ Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját, a MALL és az érintett csapatokkal egyeztetve, megváltoztassa.

4.  A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

A bajnokságban való indulásra a 2001-2002. évi NB III féri felnőtt Nemzeti Bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

Nevezés

A csoport Versenybizottsága  által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket 2002. július 5-én pénteken 12,00 óráig kell érkeztetni a nevezési lapon feltüntetett NB III-as Versenybizottság  címére.

Nevezési díj

A nevezési díj 280.000,- Ft. + 12 % ÁFA. Az összeget a csoport Versenybizottsága által kiadott számla  alapján kell befizetni, és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.

A csapatok által befizetett nevezési díj 10 %-át a Versenybizottságoknak 2002. július 19-ig kell a MALL egyszámlájára átutalni.

Tagsági díj

A tagsági díjat  -  amelynek összege  az MLSZ Alapszabályában meghatározottak szerint  50.000 Ft - a MALL által kiküldött számla alapján  a nevezési határidőig kell befizetni és a befizetés fénymásolatát   csatolni kell a nevezési laphoz.

5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A bajnokság hat területi csoportban kerül kiírásra. A csoportok létszámát a nevezésektől függően a MALL Versenybizottsága eltérően is megállapíthatja, azonban egy-egy csoport létszáma 12 csapatnál kevesebb nem lehet.

A csoportbeosztást - a területi elvek figyelembevételével - a MALL Versenybizottsága készíti el és a MALL Elnöksége jóváhagyásra az MLSZ Elnökségéhez beterjeszti.

A bajnokság résztvevői:

NB III osztály 6 területi csoportjának 2 - 13. helyezettje: 72 csapat

Területi szövetségek I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettje: 20 csapat

A 2001-2002. évi NB II. három csoportjának utolsó három helyezettje: 9  csapat

6. A  bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

A hat csoport 1. helyezett csapatai feljutnak a 2003-2004. évi NB II-be: -   6 csapat

Kiesik az NB II három csoport utolsó két helyezettje a 2003-2004. évi NB III-ba: +  6 csapat

Feljutnak a területi  I. osztályú bajnokságok 1. helyezett csapatai: +  20 csapat

A kieső csapatok számát az MLSZ Elnöksége a bajnokság indulása előtt határozza meg.

7. A bajnokság rendszere, helyezések eldöntése

A bajnokság, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

8. A bajnokság díjazása

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá csapatonként az

1. helyezett 24 db aranyozott érem,

2. helyezett 24 db ezüstözött érem,

3. helyezett 24 db  bronzérem díjazásban  részesül.

9. A bajnokság Fair Play versenye

A Versenybizottságok értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben játszó csapata – minden csoportban – Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).

10. Utánpótlás-nevelés

A bajnokságban induló sportszervezetek U-19, és U-16 korosztályú csapatok  versenyeztetését  országos utánpótlás versenyrendszerben bonyolítja le a MALL.

Az U-13, az U-11, az U-9 és az U-7 korosztályú csapatok  szervezése és éves szinten  legalább hat tornán való szerepeltetése kötelező. A tornák szervezésének felügyeletét a Bozsik program 2. végrehajtásáért felelős vezetés látja el.

A korosztályos utánpótlás bajnokságokban csak az utánpótlás csapatok szerepeltetésére kötelezett sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepeltethetők.

11. A bajnokság költségei

A bajnokság díjazási költségeit a csoportok Versenybizottságai fedezik.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

12. Egyéb rendelkezések

 A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezési lapon feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani.

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő játékos cserélhető.

A sportszervezet bármennyi nem magyar állampolgár labdarúgót leigazolhat, átigazolhat, azonban bajnoki mérkőzésen egyszerre a pályán legfeljebb  három  nem magyar állampolgár labdarúgó szerepelhet.

A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetőket.

 A sportszervezet valamennyi sportvezetője köteles a bajnoki mérkőzéseken olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, amely a sportág jó hírnevét szolgálja.

A bajnokság lebonyolításával megbízott Versenybizottságok Fegyelmi Bizottsága I. fokon, a Versenybizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, amelyek a nevezett bizottságok elé kerülnek.

A Versenybizottságok II. fokú döntései ellen - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a panaszdíj egyidejű befizetése mellett -  panasszal lehet fordulni a MALL Fellebbviteli Bizottságához.

A sportvállalkozás (GT) keretében amatőr labdarúgó  a Sporttörvény 3. § alapján csak amatőr sportolói sportszerződés alapján sportolhat.

A sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal kötött  amatőr sportolói sportszerződéseket három példányban a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig az illetékes NB III-as Versenybizottság részére leadni. A három eredeti példányból nyilvántartásba vétel és láttamozás után egy példányt a sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell átadni.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az illetékes NB III-as Versenybizottság részére megküldeni.

A szerződésekkel  és az érvényességi ideje alatt bekövetkezett változásokkal kapcsolatos fenti előírások   elmulasztása fegyelmi vétség.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen Versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Függelék előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.