A 2004-2005. ÉVI NB III FÉRFI FELNŐTT
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA
 


1. A bajnokság célja

 

Az NB  III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

 

-     a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;

-     a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a bajnokság győztesének   és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;

-     Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;

-     a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése;

-     a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;

-     a Fair Play magatartás érvényre juttatása.

 

 

2. A bajnokság rendezői

 

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. Szervezésével és lebonyolításával a Magyar Amatőr Labdarúgó Ligát (továbbiakban: MALL) bízza meg.

 

A bajnoki csoportok rendezési jogát és a csapatok csoportokba való besorolását a MALL Verseny- és Kupabizottság javaslata alapján a MALL Elnöksége határozza meg.

 

Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A Versenybizottságok elnökeit és tagjait a MALL Elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A Versenybizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő képviselete van.

 

 

A csoportok rendezői

 

A csoport elnevezése A rendező szövetség Székhely
ALFÖLD Békés Megyei LSZ Békéscsaba
BAKONY Vas Megyei LSZ Szombathely
DRÁVA Somogy Megyei LSZ Kaposvár
DUNA Komárom-E. Megyei LSZ Tatabánya
MÁTRA Jász-N.-Sz. Megyei LSZ Szolnok
TISZA Borsod-A.-Z. Megyei LSZ Miskolc

 


 

 

3. A bajnokság helye és ideje

 

A bajnokság őszi idénye           2004. augusztus 07-től november 28-ig,

                tavaszi idénye           2005. március 05-től   június 12-ig tart.

             Osztályozó mérkőzések  2005. június 19. és június 26. 

 

A bajnokságban mindenkor az MLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

 

Az MLSZ Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját - a MALL és az érintett csapatokkal egyeztetve - megváltoztassa.

 

 

4.  A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

 

A bajnokságban való indulásra a 2003-2004. évi NB III féri felnőtt Nemzeti Bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

-     elfogadja az MLSZ és a MALL szabályzatait, rendelkezéseit;

-     kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;

-     vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének  95/2002. számú határozatában előírtak szerint a felnőtt csapatánál vezető edzőként legalább UEFA „B”, asszisztens edzőként UEFA „B” licenccel,  utánpótlás szakág vezetőként UEFA „B” edzői licenccel rendelkező edzőket foglalkoztat.  Ezt nevezéskor a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított oklevél másolatának benyújtásával igazolja. A sportszervezet és a férfi felnőtt csapatnál foglalkoztatott edzők szerződéseit a MALL-nak le kell adni az első bajnoki, vagy kupa mérkőzés előtt;

-     nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;

-     nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó, járulék, vám) és ezt a nevezéskor hivatalos igazolásokkal tanúsítja;

-     rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet tulajdonában van.

 

Nevezés

 

A csoport Versenybizottsága  által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket 

2004. július 1-én csütörtökön 15.00 óráig

kell érkeztetni a nevezési lapon feltüntetett NB III-as Versenybizottság  címére.

 

Nevezési díj    

 

A nevezési díj 320.000,- Ft. +  25% ÁFA

Az összeget a csoport Versenybizottsága által kiadott számla alapján kell befizetni, és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.

A csapatok által befizetett nevezési díj 10 %-át a Versenybizottságoknak 2004. július 20-ig kell a MALL egyszámlájára átutalni.

 

Tagsági díj

 

A tagsági díjat  -  amelynek összege  az MLSZ Alapszabályában meghatározottak szerint  50.000 Ft - a MALL által kiküldött számla alapján  a nevezési határidőig kell befizetni és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.


 

 

5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

 

A bajnokság hat területi csoportban kerül kiírásra. A csoportok létszáma 16-16 csapat.

 

A csoportbeosztást - a területi elvek figyelembevételével - a MALL Versenybizottsága készíti el és a MALL Elnöksége hagyja jóvá.

 

A bajnokság résztvevői:

A 2003-2004. évi NB III hat területi csoportjának 2-12. helyezettje:                                             66 csapat

A 2003-2004. évi NB III hat területi csoportjának 4 legjobb 13. helyezettje:                                   4 csapat

A Területi szövetségek 2003-2004. évi I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettje:                      20 csapat

A 2003-2004. évi NB II két csoportjának 14-15-16. helyezettje:                                      6  csapat

                                                                                                          Összesen:       96 csapat

 

 

6. A  bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

 

Az NB II két csoportjának 11 – 16. helyezettjei                                                                       12 csapat

A hat NB III- s  csoport 1. helyezettjei  és az  NB II két csoport 8 –9 –10.helyetettjei

osztályozó mérkőzésének vesztesei                                                                                         6  csapat

A 6 NB III-as csoport 2-10. helyezettjei és a négy legjobb  11. helyezettek                            58 csapat                                                      

Feljutnak a területi I. osztályú bajnokságok 1. helyezettjei                                                      20 csapat

 

Kiesnek a hat NB III- s csoport két legrosszabb 11. helyezettjei,

továbbá a 12-16. helyezettek                                                                                                 -32 csapat

 

A 2005-2006. évi NB III bajnokság résztvevői                                                               96 csapat

 

 

7. A bajnokság rendszere, helyezések eldöntése

 

A bajnokság, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.

 

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság végén azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

-         a bajnokságban elért több győzelem;

-         a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

-         a bajnoki mérkőzésen rúgott több gól;

-         egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége

-         egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

-         az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

-         a bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés;

-         a sorsolás.

 

 

8. A bajnokság díjazása

 

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá csapatonként az

1. helyezett 24 db aranyozott érem,

2. helyezett 24 db ezüstözött érem,

3. helyezett 24 db  bronzérem

díjazásban  részesül.

 

A hat csoport győztes csapata 1-1 garnitúra (18 mez, nadrág és lábszárvédő + 2 kapus szerelés) sportfelszerelés díjazásban részesül.

9. A bajnokság Fair Play versenye

 

A Versenybizottságok értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben játszó csapata – minden csoportban – Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).

 

10. Utánpótlás-nevelés

 

A bajnokságban induló sportszervezetek U-19 1986.01.01. után/ és U-16 /1989.01.01 után/ korosztályú csapatok versenyeztetését országos utánpótlás versenyrendszerben bonyolítja le a MALL. Az U-13 /1993.01.01. után/ korosztályú csapat a Területi szövetségek által bonyolított bajnokságban szerepel. Az U-7-9-11 korosztályok szerepeltetése az MLSZ Elnökség határozatának megfelelően kötelező.

A korosztályos utánpótlás bajnokságokban csak az utánpótlás csapatok szerepeltetésére kötelezett sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepeltethetők.

 

11. A bajnokság költségei

 

  A  bajnokság  díjazási  költségeit  a  csoportok  Versenybizottságai  fedezik,  kivétel  a  sportfelszerelés, amelyet a MALL biztosít.      

 

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik.

 

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

 

12. Egyéb rendelkezések

 

A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezési lapon feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani.

 

A mérkőzéseken három fő 1983. 01. 01. után született, magyar állampolgárságú  labdarúgónak végig a pályán kell lenni, kivéve, ha a labdarúgót kiállították!

 

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő játékos cserélhető.

 

A sportszervezet bármennyi nem magyar állampolgár labdarúgót leigazolhat, átigazolhat, azonban bajnoki mérkőzésen egyszerre a pályán legfeljebb három nem magyar állampolgár labdarúgó szerepelhet.

 

A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetőket.

 

A sportszervezet valamennyi sportvezetője köteles a bajnoki mérkőzéseken olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, amely a sportág jó hírnevét szolgálja.

 

A bajnokság lebonyolításával megbízott Versenybizottságok Fegyelmi Bizottsága I. fokon, a Versenybizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, amelyek a nevezett bizottságok elé kerülnek.

 

A Versenybizottságok II. fokú döntései ellen - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, az eljárási díj egyidejű befizetése mellett -  felülvizsgálati kérelemmel lehet fordulni a MALL Elnökségéhez.

 

A sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal kötött amatőr sportolói sportszerződéseket három példányban a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig az illetékes NB III-as Versenybizottság részére leadni. A három eredeti példányból nyilvántartásba vétel és láttamozás után egy példányt a sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell átadni.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az illetékes NB III-as Versenybizottság részére megküldeni.

A fenti előírások elmulasztása fegyelmi vétség.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen Versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Függelék előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.