A 2005-2006. ÉVI NB III FÉRFI FELNŐTT
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA
 


1. A bajnokság célja

Az NB  III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

-     a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;

-     a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a bajnokság győztesének   és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;

-     Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;

-     a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése;

-     a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;

-     a Fair Play magatartás érvényre juttatása.

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. Szervezésével és lebonyolításával az MLSZ Területi Bizottságán keresztül az NB III Versenybizottságokat  bízza meg.

A bajnoki csoportok rendezési jogát és a csapatok csoportokba való besorolását az MLSZ Területi Bizottsága határozza meg I. fokon.

Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van. A Versenybizottságok elnökeit és tagjait az MLSZ Területi Bizottsága javaslata alapján az MLSZ elnöksége nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A Versenybizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő képviselete van.

A csoportok rendezői

A csoport elnevezése

A rendező szövetség

Székhely

ALFÖLD

Békés Megyei LSZ

Békéscsaba

BAKONY

Vas Megyei LSZ

Szombathely

DRÁVA

Somogy Megyei LSZ

Kaposvár

DUNA

Komárom-E. Megyei LSZ

Tatabánya

MÁTRA

Jász-N.-Sz. Megyei LSZ

Szolnok

TISZA

Borsod-A.-Z. Megyei LSZ

Miskolc

3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokság őszi idénye           2005. augusztus 14-től november 27-ig,

                tavaszi idénye           2006. március 12-től   június 18-ig tart.

A bajnokságban mindenkor az MLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

4.  A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

A bajnokságban való indulásra a 2004-2005. évi NB III féri felnőtt Nemzeti Bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

-        elfogadja az MLSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit;

-        kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;

-        vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének  95/2002. számú határozatában előírtak szerint a felnőtt csapatánál vezető edzőként legalább UEFA „B”, asszisztens edzőként UEFA „B” licenccel,  utánpótlás szakág vezetőként UEFA „B” edzői licenccel rendelkező edzőket foglalkoztat.  Ezt nevezéskor a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított oklevél másolatának benyújtásával igazolja. A sportszervezet és a férfi felnőtt csapatnál foglalkoztatott edzők szerződéseit az MLSZ-nek le kell adni az első bajnoki, vagy kupa mérkőzés előtt;

-        nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;

-        nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó, járulék, vám) és ezt a nevezéskor hivatalos igazolásokkal tanúsítja;

-        rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet tulajdonában van.

Az MLSZ Területi Bizottsága által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket 2005. június 29. szerda 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ  titkárságra.

További határidők:

 

MLSZ TB I. fokú határozat

július 4.

Fellebbezési határidő

július 12.  12.00 óra

MLSZ II. fokú határozat

július 14.

 

A nevezési díj 350.000.- Ft. +  25% ÁFA, mely  összeget az MLSZ által kiadott számla alapján kell befizetni, és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.

A sportszervezetek által befizetett nevezési díj 90 %-át a Versenybizottságok egyszámlájára  2005. július 20-ig utalja át az MLSZ.

Tagsági díj

A tagsági díjat  -  amelynek összege  az MLSZ Alapszabályában meghatározottak szerint  50.000 Ft az MLSZ  által kiküldött számla alapján  a nevezési határidőig kell befizetni és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz. A sportszervezetek által befizetett tagsági díj 70%-át a Versenybizottságok egyszámlájára  2005. július 20-ig utalja át az MLSZ.

5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A bajnokság hat területi csoportban kerül kiírásra. A csoportok létszáma: egy 18 csapatos és öt  16-16 csapatos csoport.

A csoportbeosztást - a területi elvek figyelembevételével – az MLSZ Területi Bizottsága végzi el.

A bajnokság résztvevői :

A 2004-2005. évi NB I B bajnokság 13-14. helyezettjei és az NB II

két csoport 7. helyezettjeinek osztályozó vesztesei                                                       2 csapat

A 2004-2005. évi NB II két csoportjának 11-16. helyezettjei:                                           12  csapat

A 2004-2005. évi NB III hat területi csoportjának 2-10. helyezettje:                                             54 csapat

A 2004-2005. évi NB III hat területi csoportjának 4 legjobb 11. helyezettje:                                   4 csapat

A 2004-2005. évi NB II két csoport  8-9-10. és a hat NB III-as csoport

1. helyezettjei osztályozó mérkőzéseinek vesztesei                                                      6 csapat

A területi szövetségek 2004-2005. évi I. osztályú bajnokságainak 1. helyezettje:                       20 csapat

                                                                                                          Összesen:       98 csapat

6. A  bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

Az NB II két csoportjának 14 – 16. helyezettjei kiesnek az NB III-ba                                   +  6 csapat

Az NB III hat csoportbajnoka feljut az NB II-be                                                            -   6 csapat

Feljutnak a területi I. osztályú bajnokságok 1. helyezettjei                                                  + 20 csapat

Kiesnek a hat NB III- as csoport két legrosszabb 13. helyezettjei, a 18 csapatos

 csoport 14-18. helyezettjei,  továbbá az öt 16 csapatos csoport 14-16. helyezettjei           - 22 csapat                                                

 

A 2006-2007. évi NB III bajnokság résztvevői                                                                96 csapat

7. A bajnokság rendszere, helyezések eldöntése

A bajnokság, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A bajnokság végén azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

-         a bajnokságban elért több győzelem;

-         a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

-         a bajnoki mérkőzésen rúgott több gól;

-         egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége

-         egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

-         az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

-         a bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés;

-         a sorsolás.

8. A bajnokság díjazása

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá csapatonként az

1. helyezett 24 db aranyozott érem,

2. helyezett 24 db ezüstözött érem,

3. helyezett 24 db  bronzérem

díjazásban  részesül.

A hat csoport győztes csapata 1-1 garnitúra (18 mez, nadrág és lábszárvédő + 2 kapus szerelés) sportfelszerelés díjazásban részesül.

9. A bajnokság Fair Play versenye

A Versenybizottságok értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben játszó csapata – minden csoportban – Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).

10. Utánpótlás-nevelés

A bajnokságban induló sportszervezetek U19, U16 és U13 korosztályú csapatainak  versenyeztetése kötelező. Az U19 csapatok a felnőtt csapatok mérkőzése előtt játszanak.

Az U16 és U13 korosztályú csapatok a területileg illetékes labdarúgó szövetség versenyrendszerében vesznek részt.

Az U11, U10 korosztályban 10-10 fő, U9, U8 korosztályban 14-14 fő, U7, U6 korosztályban 15-15 fős csapatok szerepeltetése a Bozsik program keretén belül az MLSZ elnökség határozatának megfelelően kötelező.

A korosztályos utánpótlás bajnokságokban csak az utánpótlás csapatok szerepeltetésére kötelezett sportszervezethez,  vagy az MLSZ NYIÁSZ előírása szerint igazolt labdarúgók szerepeltethetők.

11. A bajnokság költségei

A  bajnokság  díjazási  költségeit  a  csoportok  Versenybizottságai  fedezik.

A sportfelszerelés díjazást az MLSZ fizeti.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

12. Egyéb rendelkezések

A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezési lapon feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani.

A mérkőzéseken kettő fő 1984. 01. 01. után született, magyar állampolgárságú  labdarúgónak végig a pályán kell lenni, kivéve, ha a labdarúgót kiállították.

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő játékos cserélhető.

A sportszervezet bármennyi nem magyar állampolgár labdarúgót leigazolhat, átigazolhat, azonban bajnoki mérkőzésen egyszerre a pályán legfeljebb három nem magyar állampolgár labdarúgó szerepelhet.

A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetőket.

A sportszervezet valamennyi sportvezetője köteles a bajnoki mérkőzéseken olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, amely a sportág jó hírnevét szolgálja.

Az MLSZ NYIÁSZ előírása szerint  a sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal kötött  amatőr sportolói sportszerződéseket három példányban a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig az illetékes NB III-as Versenybizottság részére leadni. A három eredeti példányból nyilvántartásba vétel és láttamozás után egy példányt a sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell átadni.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az illetékes NB III-as Versenybizottság részére megküldeni.

A fenti előírások elmulasztása fegyelmi vétség.

A bajnoksággal kapcsolatos fegyelmi  ügyekben I. fokon az NB III-as Versenybizottságok Fegyelmi Bizottságai, míg versenyügyekben  I. fokon  az NB III-as Versenybizottságok járnak el.

Az I. fokú határozattal szemben az MLSZ Fellebbviteli Bizottságához lehet fellebbezni.

Az MLSZ Versenyszabályzat 89. § (6) a., b., c., f. és h. pontjában meghatározottakban az MLSZ Területi Bizottsága jár el  I. fokon.  II. fokon az MLSZ elnöksége dönt.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen Versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Függelék előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.