NB III.

A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT

NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

 

Az MLSZ elnöksége 79/2006 (2006.04.20.) számú határozataival fogadta el.

 

1. A BAJNOKSÁG CÉLJA

A Winner Sport NB III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

- a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok

megvalósítása;

- a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;

- Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;

- a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése;

- a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;

- a Fair Play magatartás érvényre juttatása.

 

2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐI

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. Szervezésével és lebonyolításával az MLSZ Amatőr Bizottságán keresztül a Winner Sport NB III Versenybizottságokat (továbbiakban Versenybizottságok) bízza meg. A bajnokság 6 csoportban folyik. Valamennyi csoportnak külön Versenybizottsága van

A Versenybizottságok elnökeit és tagjait az MLSZ Amatőr Bizottsága nevezi ki, az érintett területi szövetségek javaslata alapján.

A Versenybizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő képviselete van.

A csoportok rendezői

A csoport elnevezése

A rendező szövetség

Székhely

ALFÖLD

Békés Megyei LSZ

Békéscsaba

BAKONY

Vas Megyei LSZ

Szombathely

DRÁVA

Somogy Megyei LSZ

Kaposvár

DUNA

Komárom-E. Megyei LSZ

Tatabánya

MÁTRA

Jász-N.-Sz. Megyei LSZ

Szolnok

TISZA

Borsod-A.-Z. Megyei LSZ

Miskolc

 

3. A BAJNOKSÁG HELYE ÉS IDEJE

A bajnokság időszaka 2006. augusztus 12-től november 18-ig,

Illetve 2007. március 10-től június 16-ig tart.


 

A bajnokságban mindenkor az MLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

 

4. A BAJNOKSÁG NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A bajnokságban való indulásra a 2005-2006. évi bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

- elfogadja az MLSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit;

- kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;

- vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének 95/2002. számú határozatában előírtak szerint a felnőtt csapatánál vezető edzőként legalább UEFA „B”, asszisztens edzőként UEFA „B” licenccel, utánpótlás szakág vezetőként UEFA „B” edzői licenccel rendelkező edzőket foglalkoztat. Ezt nevezéskor a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított oklevél másolatának benyújtásával igazolja.

- nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;

- nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó, járulék, vám) és ezt a nevezéskor hivatalos igazolásokkal tanúsítja;

- rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet tulajdonában van.

Az MLSZ Amatőr Bizottsága által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket 2006. június 30. péntek, 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ titkárságra.

További határidők:

MLSZ AB I. fokú határozat

Július 7.

Fellebbezési határidő

július 14. 12.00 óra

MLSZ II. fokú határozat

Július 20.

 

A nevezési díj 370.000 Ft + 20 % ÁFA, mely összeget az MLSZ által kiadott számla alapján kell befizetni, és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.

A sportszervezetek által befizetett nevezési díj 90 %-át a Versenybizottságok egyszámlájára 2006. július 31-ig utalja át az MLSZ.

Tagsági díj

A tagsági díjat - amelynek összege az MLSZ Alapszabályában meghatározottak szerint 50.000 Ft az MLSZ által kiküldött számla alapján a nevezési határidőig kell befizetni és a befizetés fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz. A sportszervezetek által befizetett tagsági díj 70%-át a Versenybizottságok egyszámlájára 2006. július 31-ig utalja át az MLSZ.

 

5. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI ÉS A BAJNOKI OSZTÁLY LÉTSZÁMA

A bajnokság hat területi csoportban kerül kiírásra. A csoportok létszáma: 16-16 csapat.

A csapatok az NB III. bajnoki osztályba neveznek. A csapatok csoportokba történő besorolását az Amatőr Bizottság végzi el.

A bajnokság résztvevői :

A 2005-2006. évi NB II. 14-16 .ill 14-15. helyezett csapatai: 5 csapat

A 2005-2006. évi bajnokság hat csoportjának 2-12. helyezettjei: 66 csapat

A 2005-2006. évi bajnokság hat csoportjának 5 legjobb 13. helyezett csapatai:

5 csapat

A 2005-2006. évi területi (megyei, budapesti) I. osztályú bajnokságok

1. helyezett csapatai: 20 csapat

Összesen: 96 csapat

Amennyiben a nevezési jogot szerzett csapat(csapatok) nem neveznek a 2006-2007 évi bajnokságra akkor az Amatőr Bizottság dönt a „feltöltés” lehetőségéről.

 

6. A BAJNOKSÁGBA TÖRTÉNŐ FELJUTÁS ÉS KIESÉS A BAJNOKI ÉV VÉGÉN

Kiesnek az NB II két csoportjának 14 – 16. helyezett csapatai: + 6 csapat

Feljutnak bajnokság hat csoportjának bajnokai az NB II-es bajnokságba:

- 6 csapat

Feljutnak a területi (megyei, budapesti) I. osztályú bajnokságok 1. helyezettjei:

+ 20 csapat

Kiesnek a bajnokság hat csoportjának 14-16. helyezettjei a területi

I. osztályú bajnokságokba: - 18 csapat

Kiesnek a bajnokság hat csoportjának két legrosszabb 13. helyezettjei a területi I. osztályú bajnokságokba: - 2 csapat

A 2007-2008. évi bajnokság résztvevői: 96 csapat

 

7. A BAJNOKSÁG RENDSZERE, HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

A bajnokság, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra, oly módon, hogy a tavaszi első forduló 2006. őszén is lejátszható.

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

A bajnokság végén azonos pontszám esetén az MLSZ Versenyszabályzatban meghatározottak szerint kell a sorrendet eldönteni.

 

8. A BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá csapatonként az:

1. helyezett 24 db aranyozott érem,

2. helyezett 24 db ezüstözött érem,

3. helyezett 24 db bronzérem díjazásban részesül.


 

A hat csoport győztes csapata 1-1 garnitúra (18 mez, nadrág és lábszárvédő + 2 kapus szerelés) sportfelszerelés díjazásban részesül.

 

9. A BAJNOKSÁG FAIR PLAY VERSENYE

A Versenybizottságok értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben játszó csapata – minden csoportban – Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).

 

10. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

A bajnokságban induló sportszervezetek U19 U17 és U13 korosztályú csapatainak versenyeztetése kötelező.

Az U19 és U17 korosztályos csapatok az országos szintű komplex utánpótlás versenyrendszerben indulnak, a versenyeztetés feltételei is ott kerülnek meghatározásra.

Az U13 korosztályú csapatok a területileg illetékes labdarúgó szövetség versenyrendszerében vesznek részt.

Az U19, és az U17 korosztályos utánpótlás bajnokságokban a sportszervezethez, vagy a sportszervezettel azonos néven szereplő utánpótlás nevelő sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepelhetnek.

Az U13 és az előkészítő csapatok lehetnek olyan más sportszervezetek állományában is, amelyeknek együttműködési megállapodása vagy névhasználati engedélye van más osztályban szereplő sportszervezettel.

Az utánpótlás-bajnokságokba benevezett csapatok nevezési jogosultságát a nevezés leadásakor megfelelő dokumentumokkal, szerződésekkel igazolni kell, melyből ki kell derülni, hogy az utánpótlás csapatokat saját költségvetésükből finanszírozzák-e.

Az U7, U9 és U11 korosztályú csapatok szerepeltetése az MLSZ Elnökség határozatának megfelelően kötelező.

A korosztályos utánpótlás bajnokságokban csak az utánpótlás csapatok szerepeltetésére kötelezett sportszervezethez, vagy az MLSZ NYIÁSZ előírása szerint igazolt labdarúgók szerepeltethetők.

 

11. A BAJNOKSÁG KÖLTSÉGEI

A bajnokság díjazási költségeit a csoportok Versenybizottságai fedezik.

A sportfelszerelés díjazást az MLSZ fizeti.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezési lapon feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási területen pályaválasztóként játszani.

 

 

A mérkőzéseken 2 fő 1985.01.01. után született, magyar állampolgárságú labdarúgónak végig a pályán kell lenni, kivéve, ha a labdarúgót kiállították, vagy a korosztályos cserelehetőségét kimerítette, majd ezt követően fogyatkozik 10 illetve 9 főre oly módon, hogy 1985.01.01. után született játékosából 2 főnél kevesebb van a pályán.

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő játékos cserélhető.

A sportszervezet bármennyi nem magyar állampolgár labdarúgót leigazolhat, átigazolhat, azonban bajnoki mérkőzésen egyszerre a pályán legfeljebb három nem magyar állampolgár labdarúgó szerepelhet.

A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat játékosai kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat játékosait, majd a hazai csapat játékosai köszöntik a játékvezetőket.

A sportszervezet valamennyi sportvezetője köteles a bajnoki mérkőzéseken olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, amely a sportág jó hírnevét szolgálja.

Az MLSZ NYIÁSZ előírása szerint a sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal kötött amatőr sportolói sportszerződéseket három példányban a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig az illetékes Versenybizottság részére leadni. A három eredeti példányból nyilvántartásba vétel és láttamozás után egy példányt a sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell átadni.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az illetékes Versenybizottság részére megküldeni.

A fenti előírások elmulasztása fegyelmi vétség.

Amatőr labdarúgó sportvállalkozás keretében csak sportszerződés alapján sportolhat! Ez vonatkozik a sportvállalkozás összes igazolt labdarúgójára.

Ezen labdarúgók versenyengedély kiadásának a feltétele az, ha a sportvállalkozás a szerződéses amatőr labdarúgóval kötött szerződést és annak mellékleteit az illetékes Versenybizottság részére leadta és a Versenybizottság a leadásról igazolást ad.

A bajnoksággal kapcsolatos fegyelmi ügyekben I. fokon a Versenybizottságok Fegyelmi Bizottságai, míg versenyügyekben I. fokon a Versenybizottságok járnak el.

Az I. fokú határozattal szemben az MLSZ Fellebbviteli Bizottságához lehet fellebbezni.

Az MLSZ Versenyszabályzat 89. § (6) a., b., c., f. és h. pontjában meghatározottakban az MLSZ Amatőr Bizottsága jár el I. fokon. II. fokon az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt, kivéve a 89. § a) és h) pontját, amely esetekben II. fokon az MLSZ Elnöksége dönt.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen Versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Függelék előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.


 

1. számú melléklet

FAIR PLAY ÉRTÉKELÉS

A mérkőzés időpontja: …………………………………………………………………

A mérkőzés helyszíne: …………………………………………………………………

Mérkőző csapatok: …………………………………………………………………………

Hazai Vendég

1./ Sárga és piros lap (max. 10 pont): ……………………………

2./ Pozitív játék (max. 10 pont): ……………………………

3./ Magatartás az ellenféllel szemben (max. 5 pont): ……………………………

4./ Magatartás a játékvezetővel szemben (max. 5 pont): ……………………………

5./ A vezetők magatartása (max. 5 pont): ……………………………

6./ Nézők magatartása (max. 5 pont): ……………………………

Összesen: ……………………………

Átlag pontszám (összes pontszám osztva 4,0-val ): ……………………………

Szöveges értékelés:

………………………………...…………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kelt: ………………………….

Az értékelést végző

neve:……..…………………………………

aláírása:……………..………………………


 

ÚTMUTATÓ A CSAPATOK FAIR PLAY MAGATARTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

 

Az értékelő lap öt kritérium alapján minősíti a csapatok Fair Play magatartását. Az értékelésben elsősorban pozitív elemeket kell kifejezésre juttatni. Az egyes kritériumokra megállapított maximális érték csak kifejezetten pozitív magatartás esetén adható.

 

I. Útmutató az egyes kritériumok értelmezéséhez

1. Sárga és piros lapok

Maximum 10 pont, amelyből levonandó:

- sárga lap esetén 1 pont,

- piros lap esetén 3 pont.

Ha egy játékos, aki már kapott sárga kártyás figyelmeztetést, újabb sárga kártyával büntetendő szabálytalanságot követ el, és ezért kiállítják („sárga-piros kártya”), akkor csak a kiállítás miatti 3 pontot kell levonni. Ha azonban a játékos, aki már kapott sárga kártyás figyelmeztetést, olyan szabálytalanságot követ el, amelynek a büntetése azonnali kiállítás, akkor 1+3=4 pontot kell levonni.

A „Sárga- és piros lapok” az egyetlen olyan tétel, amelynél negatív érték is előfordulhat (pl. négy kiállítás 10-4x3=-2 pontot eredményez).

 

2. Pozitív játék

Maximum 10 pont Minimum 1 pont

E kritérium célja a pozitív játék honorálása. Pozitív játék az, amely vonzó a nézők számára. Az értékelésnél a következő szempontok lehetnek irányadók:

Pozitív elemek:

- aktív játék,

- a játék felgyorsítása,

- a holt idő megrövidítése (pl. a pályáról kiszállt labda gyors vissza hozatala, még győzelmi állásnál is),

- gólra-törő játék a kívánt eredmény (pl. idegenbeli döntetlen) elérése után is

Negatív elemek:

- passzív játék,

- időhúzás,

- szabálytalanságokra alapozott taktika, szimulálás, stb.

A pozitív játék általában szoros kapcsolatban van a kidolgozott gólhelyzetek, illetve az elért gólok számával.

 

3. Magatartás az ellenféllel szemben

Maximum 5 pont

Minimum 1 pont

E tétel értékelésénél kerülni kell az átfedést (pl. kétszeri számbavételt az 1. pontban már figyelembe vett sárga és piros lapok esetében). Figyelembe vehető azonban a kártyával büntetett szabálytalanságok súlyossága, valamint azok a szabálytalanságok, amelyekért a játékvezető nem adott kártyát.

A pontszám megállapításánál értékelni kell a pozitív gesztusokat (pl. segítség a sérült ellenfélnek). Különösebb pozitív gesztus nélküli, de egyébként nem kifogásolható magatartás 3 pontot érdemel.

 

4. Magatartás a játékvezetővel szemben

Maximum 5 pont

Minimum 1 pont

Itt is kerülni kell az átfedést (kétszeri számbavételt) az 1. ponttal (sárga és piros lapok), figyelembe vehető azonban a kártyával büntetett szabálytalanságok súlyossága, valamint azok a szabálytalanságok, amelyekért a játékvezető nem adott kártyát. Mindenképpen negatív tényezőként értékelendő a szimulálás, legyen az sérülés vagy az ellenfél szabálytalanságának tettetése.

Honorálni kell a játékvezetővel szemben tanúsított pozitív gesztusokat, még olyat is, amikor a játékosok reklamálás nélkül veszik tudomásul a játékvezető számukra kedvezőtlen, esetleg tévesnek vagy kétesnek látszó döntését. Különösebb pozitív gesztus nélküli, de egyébként nem kifogásolható magatartás 4 pontot érdemel.

 

5. A vezetők magatartása

Maximum 5 pont

Minimum 1 pont

A Fair Play szelleme azt várja el a csapatok vezetőitől – ideértve az edzőket is – hogy minden megengedett eszközzel fejlesszék csapatuk sportbeli, technikai, taktikai, morális, stb. színvonalát. Ugyanakkor megköveteli, hogy játékosaikat a Fair Play szellemében való magatartásra késztessék. Az értékelésnél mérlegelni kell a vezetők pozitív és negatív magatartását, pl. azt, hogy felzaklatott játékosaikat vagy szurkolóikat megnyugtatni igyekeznek, vagy ellenkezőleg, további nyugtalanságot szítanak, hogyan fogadják a játékvezető döntéseit, stb. Ebből a szempontból az edzői nyilatkozatokat is figyelembe kell venni.

Különösebb pozitív gesztus nélküli, de egyébként nem kifogásolható magatartás 3 pontot érdemel.

 

 6. A nézők magatartása

Maximum 5 pont

Minimum 1 pont

Ennek a pontnak kettős jelentősége van, mert egyrészt beletartozik a csapatok fair play teljesítményébe, másrészt a legsportszerűbb közönség a bajnokság végén külön díjazásban is részesül.

A közönség a mérkőzések szerves része, a szurkolók magatartása hozzájárulhat a csapat sikeréhez. A közönségtől nem a mérkőzés csendes szemlélését kell elvárni. A saját csapat biztatása kiabálással, énekléssel, stb., a Fair Play értelmében véve is emeli a mérkőzés légkörét.

Mindez azonban csak az ellenfél és a játékvezető tiszteletben tartásával történhet. A Fair Play azt jelenti, hogy a közönség megbecsüli az ellenfelet, értékeli és honorálja annak teljesítményét, még akkor is, ha az ellenfél nyeri meg a mérkőzést. Negatív értékelést érdemel az a publikum, amely megfélemlíti az ellenfelet, a játékvezetőt vagy az ellentábor szurkolóit.

Különösen szigorúan kell megítélni a rasszista magatartást, bekiabálásokat. Ha ilyen előfordul, akkor az osztályzat 1 vagy (enyhébb, nem tömeges esetben) 2. Ezen kívül a szöveges indoklásban is le kell írni az esetet.

A közönség magatartása nem értékelendő akkor, ha a szóban forgó csapat nézőinek száma elenyésző. Ilyen esetben e rovatba „n.a.” (nem alkalmazható) jelet kell írni.

 

II. Az átlagpontszám megállapítása

Az átlagpontszám megállapításakor először az összes pontszámot határozzuk meg, az egyes tételekre adott pontok összeadásával, majd ezt az összeget elosztjuk 4,0-val. Ez a számítási mód teszi ugyanis lehetővé, hogy a Fair Play pontszámot egy olyan skálán fejezzük ki, melynek maximális értéke 10.

Tegyük fel, például, hogy az egyik csapatnak az egyes tételeknél 7+8+2+5+2+3 pontot adtunk, melynek összege 27. Az átlagosztályzat 27:4,0 = 6,75

Ha azonban a Nézők magatartása című rovatban „n.a.” áll, akkor az átlagpontszám megállapításához az 1-5. adat összege 3,5-del osztandó.

 

III. Kiegészítő információk

Az értékelő lap „Szöveges értékelés” részében rövid tájékoztatást kell adni a két csapat Fair Play teljesítményéről, rávilágítva azokra a pozitív és negatív tényezőkre, amelyek a pontszámok kialakításánál szerepet játszottak. Ugyanitt kell jelenteni a csapatok vagy egyének (játékosok, csapatvezetők, játékvezetők vagy más személyek) kiemelkedő és elismerésre méltó gesztusait.


 

2. számú melléklet

VERSENYNAPTÁR - PROGRAM NB III

2006-2007. ÉVI VÁLOGATOTT CSAPATOK, UEFA KUPA, NB III BAJNOKI ÉS MAGYAR KUPA ŐSZI PROGRAM

Időpont

Válogatott Mérkőzés

BL, UEFA kupa

Bajnoki fordulók

Magyar Kupa

JÚNIUS

17. szombat

INTERTOTO 1. FORD. 1.MÉRK.

24. szombat

INTERTOTO 1. FORD. 2.MÉRK.

JÚLIUS

1. szombat

INTERTOTO 2. FORD. 1.MÉRK.

8. szombat

INTERTOTO 2. FORD. 2.MÉRK.

13. csütörtök

UEFA 1. FORD. 1.MÉRK.

15. szombat

INTERTOTO 3. FORD. 1.MÉRK.

SZUPER KUPA 1

19. szerda

SZUPER KUPA 2

22. szombat

INTERTOTO 3. FORD. 2.MÉRK.

26. szerda

BL 2. FORD. 1.MÉRK.

27. csütörtök

UEFA 1. FORD.2.MÉRK.

29. szombat

AUGUSZTUS

2. szerda

BL 2. FORD. 2. MÉRK.

5. szombat

6. vasárnap

1. FORDULÓ

9. szerda

BL 3. FORD. 1. MÉRK.

10. csütörtök

UEFA 2. FORD. 1. MÉRK.

10. csütörtök

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

12. szombat

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

1. FORDULÓ

13. vasárnaptól

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

16. szerda

A’ AUSZTRIA – MO FELK. MÉRK.

16. szerda

U 21 MO-FINNO. EB SELEJTEZŐ M.

19. szombat

2. FORDULÓ

23. szerda

BL 3. FORD. 2. MÉRK.

24. csütörtök

UEFA 2. FORD. 2. MÉRK.

26. szombat

3. FORDULÓ

28. hétfőtől

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

30. szerda

2. FORDULÓ

SZEPTEMBER

2. szombat

A” VÁL. MO-NORVÉGIA EB SEL. M.

4. FORDULÓ

2. szombat

U 20 SZLOVÁKIA-MO. ALPOK-ADRIA K

6. szerda

A” VÁL. BOSZNIA-MO EB. SEL. M.

6. szerda

U 21 OROSZO.-MO EB SELEJTEZŐ M.

9. szombat

5. FORDULÓ

13. szerda

BL 1. CSOPORTMÉRKŐZÉS

14. csütörtök

UEFA FŐTÁBLA, 1. FORD. 1. MÉRK.

16. szombat

6. FORDULÓ

20. szerda

3. FORDULÓ

23. szombat

7. FORDULÓ

27. szerda

BL 2. CSOPORTMÉRKŐZÉS

28. csütörtök

UEFA FŐTÁBLA, 2. FORD. 2. MÉRK.

30. szombat

8. FORDULÓ

OKTÓBER

2. hétfőtől

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

7. szombat

A” VÁL. MO.-TÖRÖKOEB SEL. M.

9. FORDULÓ

7. szombat

U-21 EB-SEL. PLAY-OFFS 1.MÉRK

11. szerda

A” VÁL. MÁLTA-MO. EB. SEL. M.

11. szerda

U-21 EB-SEL. PLAY-OFFS 2.MÉRK

11. szerda

U 20 SZLOVÉNIA-MO. ALPOK-ADRIA K

14. szombat

10. FORDULÓ

18. szerda

BL 3. CSOPORTMÉRKŐZÉS

19. csütörtök

UEFA 1. CSOPORTMÉRKŐZÉS

21. szombat

11. FORDULÓ

25. szerda

4. FORDULÓ

28. szombat

12. FORDULÓ

NOVEMBER

1. szerda

BL 4. CSOPORTMÉRKŐZÉS

2. csütörtök

UEFA 2. CSOPORTMÉRKŐZÉS

4. szombat

13. FORDULÓ

8. szerda

5. FORDULÓ 1. MÉRK.

11. szombat

14. FORDULÓ

12. vasárnaptól

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

14. kedd

U 21 FELK.MÉRK.

15. szerda

A” FELK. MÉRK.

15. szerda

U 20 OLASZO.-MO. ALPOK-ADRIA K

18. szombat

15. FORDULÓ

22. szerda

BL 5. CSOPORTMÉRKŐZÉS

5. FORDULÓ 2. MÉRK.

23. csütörtök

UEFA 3. CSOPORTMÉRKŐZÉS

25. szombat

29. szerda

UEFA 4.CSOPORTMÉRKŐZÉS

DECEMBER

2. szombat

6. szerda

BL 6. CSOPORTMÉRKŐZÉS

9. szombat

10.-20. IG

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

13. szerda

UEFA 5. CSOPORTMÉRKŐZÉS

16. szombat


 

2006-2007. ÉVI VÁLOGATOTT CSAPATOK, UEFA KUPA, NB III BAJNOKI ÉS MAGYAR KUPA TAVASZI PROGRAM

IDŐPONT

VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS

UEFA KUPA

BAJNOK FORDULÓK

MAGYAR KUPA

JANUÁR

6. szombat

TÉLI TEREM

13. szombat

TÉLI TEREM

20. szombat

TÉLI TEREM

27. szombat

TÉLI TEREM

FEBRUÁR

3. szombat

TER.DÖNTŐ

4. vasárnaptól

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

7. szerda

A” ÉS U-21 FELK. MÉRK.

14. szerda

UEFA 16-OS DÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

21. szerda

BL 8-AD DÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

22. csütörtök

UEFA 16-OS DÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

24. szombat

MÁRCIUS

3. szombat

7. szerda

BL 8-A DÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

8. csütörtök

UEFA 8-AD DÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

10. szombat

16. FORDULÓ

14. szerda

UEFA 8-AD DÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

17. szombat

17. FORDULÓ

21. szerda

6. FORDULÓ 1. MÉRK.

22. csütörtöktől

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

24. szombat

U 20 MO.-SZLOVÉNIA ALPOK-ADRIA K

18. FORDULÓ

27. kedd

U 21 FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

28. szerda

A” VÁL. MO.-MOLDOVA EB SEL.MÉRK.

28. szerda

U 20 MO.-OLASZO. ALPOK-ADRIA K.

31. szombat

19. FORDULÓ

ÁPRILIS

4. szerda

BL 4-ED DÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

6. FORDULÓ 2. MÉRK.

5. csütörtök

UEFA 4-ED DÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

7. szombat

20. FORDULÓ

11. szerda

BL 4-ED DÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

12. csütörtök

UEFA 4-ED DÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

14. szombat

21. FORDULÓ

18. szerda

7. FORDULÓ 1. MÉRK.

21. szombat

22. FORDULÓ

25. szerda

BL ELŐDÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

7. FORDULÓ 2. MÉRK.

26. csütörtök

UEFA ELŐDÖNTŐ 1. MÉRKŐZÉS

28. szombat

23. FORDULÓ

MÁJUS

2. szerda

BL ELŐDÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

3. csütörtök

UEFA ELŐDÖNTŐ 2. MÉRKŐZÉS

5. szombat

24. FORDULÓ

9. szerda

8. FORDULÓ: DÖNTŐ

12. szombat

25. FORDULÓ

16. szerda

UEFA KUPA DÖNTŐ

19. szombat

26. FORDULÓ

23. szerda

BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐ

26. szombat

27. FORDULÓ

27. vasárnaptól

A” VÁL. FELKÉSZÜLÉSI EDZŐTÁBOR

JÚNIUS

1. péntek

U 21 FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

2. szombat

A” VÁL. GÖRÖGO-MO. EB SEL.MÉRK.

28. FORDULÓ

5. kedd

U 21 FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

6. szerda

A” VÁL. NORVÉG-MO. EB SEL.MÉRK.

6. szerda

U 20 HORVÁTO.-MO. ALPOK-ADRIA

9. szombat

29. FORDULÓ

11. hétfő

U 21 EB-DÖNTŐ KEZDETE

16. szombat

30. FORDULÓ

24. vasárnap

U 21 EB-DÖNTŐ VÉGE