NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

2007 - 2008. év

 

1. A BAJNOKSÁG CÉLJA

Az NB III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban:

bajnokság) amatőr verseny, amelynek célja:

- a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;

- a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a

bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső

csapatok meghatározása;

- Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok

közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;

- a magyar utánpótlás labdarúgók képzettségének fejlesztése, az NB I.

osztályú sportszervezetek esetében különös tekintettel a 17-23 év közötti

labdarúgók kiemelt versenyeztetési lehetőségének biztosítására;

- az NB I-es csapat sérült labdarúgói formába hozásának biztosítása,

- a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának

elősegítése;

- a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás

népszerűsítése;

- a Fair Play magatartás érvényre juttatása.
 

2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐI

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.

A bajnokság - a nevező csapatok számának figyelembe vételével - lehetőség

szerint egyenlő, vagy közel egyforma csapatszámú csoportokban kerül

megrendezésre.

A versenyrendszert az MLSZ szervezi. A bajnokság lebonyolításával az MLSZ

Elnöksége az Amatőr Bizottságot, a bajnokság folyamatos felügyeletével az MLSZ

Versenyszervezési Osztályát bízza meg az alábbiak figyelembe vételével:

- a lebonyolítás a csoportokban egységes rendszerben zajlik,melynek

működtetési elveit (versenyrendezési bizottságok irányítása,

játékvezetők, ellenőrök száma, területi megoszlása) az MLSZ Amatőr

Bizottsága dolgozza ki,

- valamennyi csoportnak kinevezett versenyrendezési titkára van, akik a

bajnoki mérkőzéseket meghatározott módon rögzítik, és segítik az adott

csoport Versenyrendezési Bizottságának, illetve a Fegyelmi Bizottságának a

munkáját. A Versenyrendezési titkárok munkáját az MLSZ

Versenyszervezési Osztály által alkalmazott Amatőr Bizottsági titkár felügyeli.

- a Versenyrendezési Bizottságokban a csoportban résztvevő csapatok területi

szövetségeinek legalább egy fő képviselete van.

- a Versenyrendezési Bizottságok elnökeit az MLSZ Amatőr Bizottságának

javaslata alapján az MLSZ Elnöksége, tagjait a területi szövetségek javaslata

alapján az MLSZ Amatőr Bizottság nevezi ki.
 

3. A BAJNOKSÁG HELYE ÉS IDEJE

A bajnokság időszaka 2007. augusztus 18-tól november 25-ig,

illetve 2008. március 9-től június 15-ig tart.

A bajnokságban a mérkőzéseket, legalább az NB III-as bajnoki osztályú

mérkőzésre hitelesített pályán kell lejátszani.
 

4. A BAJNOKSÁG NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A bajnokságban való indulásra a 2006-2007. évi bajnokság versenykiírásban

foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett.

Emellett meghatározott feltételek mellett kötelesek indulni a bajnokságban az NB Ies

sportszervezetek tartalék csapatai.

A sportszervezeti nevezés elfogadásának feltételei:

- nyilatkozik, hogy elfogadja az MLSZ minden szabályzatát és rendelkezését;

- kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;

- vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének erre vonatkozó határozatában előírtak

szerint foglalkoztatja a sportszervezet csapatait felkészítő és irányító

edzőket. Az igazoló dokumentumokat a nevezéskor - de legkésőbb a

bajnokság indulásakor - a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított oklevél

másolatának benyújtásával igazolja.

- nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;

- nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó, járulék, vám) és ezt a

nevezéskor hivatalos igazolásokkal tanúsítja;

- rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy

bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet

tulajdonában van;

- a nevezési-, tagsági díjat és a nevezési határidő végéig befizeti az MLSZnek.

és a befizetés fénymásolatait csatolja a nevezési laphoz. Ezek a

díjtételek :

- nevezési díj 370.000,- Ft + ÁFA

- tagsági díj 50.000,- Ft,

- Versenyeztetéssel kapcsolatos (játékvezetői) költség (mely csak a felnőtt

csapat mérkőzéseinek költsége) részleteit az MLSZ-nek befizeti az alábbi

határidőkig:

1. részlet 2007. augusztus 15 226.500,- Ft + ÁFA

2. részlet 2007. október 20. 226.500,- Ft + ÁFA

3. részlet 2008. február 20. 226.500,- Ft + ÁFA

4. részlet 2008. április 20. 226.500,- Ft + ÁFA

A költségek nem tartalmazzák a Magyar Kupa költségeit, melyek a

pályaválasztóként lejátszott mérkőzések ismeretében utólag kerülnek

kiszámlázásra.

A nevezési lapot és a mellékleteit – melyet az MLSZ Versenyszervezési

Osztálya a Versenyszabályzat előírásai alapján állít össze és előzetesen

egyeztetett az Amatőr Bizottsággal - 2007. június 29. péntek, 12.00 óráig kell

érkeztetni az MLSZ titkárságára.

A nevezés elfogadásával kapcsolatos további határidők:

Hiánypótlások beadása július 6. 12.00 óra

MLSZ VB I. fokú határozat július 11.

Fellebbezési határidő július 20. 12.00 óra

MLSZ II. fokú határozat július 26.
 

5. A BAJNOKSÁGRA NEVEZÉSI JOGOSULTSÁGOT SZERZETT CSAPATOK

A bajnokság csoportjainak száma és a csoporton belül a csapatok létszáma a

bajnokságra nevező csapatok számának alapján kerül meghatározásra.

A csapatok az NB III. bajnoki osztályba neveznek. A csapatok csoportokba

történő besorolását az MLSZ Amatőr Bizottsága végzi.

A bajnokságra nevezés beadására jogosult csapatok:

A 2006-2007. évi NB II. két csoportjának 14-16. helyezett csapatai: 6 csapat

A 2006-2007. évi bajnokság hat csoportjának indulási jogot

szerzett csapatai: 70 csapat

A 2006-2007. évi területi (megyei, budapesti) I. osztályú

bajnokságok 1. helyezett csapatai: 20 csapat

Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapatai 16 csapat

Összesen: 112 csapat

Amennyiben a nevezési jogot szerzett csapat(csapatok) nem neveznek a

2007-2008 évi bajnokságra akkor az MLSZ Elnöksége dönt a nevezési lehetőség

kiterjesztéséről (feltöltésről).
 

6. A BAJNOKSÁGBA TÖRTÉNŐ FELJUTÁS ÉS KIESÉS A BAJNOKI ÉV VÉGÉN

Feljut a bajnokság hat csoport bajnoka az NB II-es bajnokságba: -6 csapat

Kiesnek az NB II két csoportjának 14 – 16. helyezett csapatai: +6 csapat

Feljutnak a területi (megyei, budapesti) I. osztályú bajnokságok

1. helyezettjei +20 csapat

Kiesnek a bajnokság csoportjainak 14-15-16. helyezettjei a területi

I. osztályú bajnokságokba: ………….

Kiesik, illetve bent marad továbbá a bajnokságból annyi csapat,

hogy a következő évi bajnokság 96 csapattal indulhasson. …………..

A 2008-2009. évi bajnokság résztvevői: Összesen. 96 csapat

Amennyiben az NB I-es felnőtt csapat kiesik az NB I-es bajnokságból, akkor a

tartalék csapata bármilyen bajnokságra megszerzett indulási jogát elveszti.
 

7. A BAJNOKSÁG RENDSZERE, HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

A bajnokság két fordulós, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül

lebonyolításra, oly módon, hogy a tavaszi első két forduló 2007. őszén is

lejátszható.

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

A bajnokság végén azonos pontszám esetén az MLSZ „Labdarúgás

Versenyszabályzata nagypályára és csökkentett pályaméretre” szabályzatban

meghatározottak szerint kell a sorrendet eldönteni. (LVSZ 69.§/3./)

1. a bajnokságban elért több győzelem;

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

7. a bajnokság fair play versenyében elért jobb helyezés;

8. sorsolás.
 

8. A BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet

kapnak, továbbá csapatonként az:

1. helyezett 30 db aranyozott színű érem,

2. helyezett 30 db ezüstözött színű érem,

3. helyezett 30 db bronz színű érem díjazásban részesül.

A csoportok győztes csapatai 1-1 garnitúra (18 mez, nadrág és lábszárvédő + 2

kapus szerelés) sportfelszerelés díjazásban részesülnek.
 

9. A BAJNOKSÁG KÖLTSÉGEI

A bajnokság díjazási költségeit /érem/ a VrB, a sportfelszerelés díjazást az MLSZ

fizeti.

Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek

viselik.

A vendégcsapatokat saját részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, egyéb)

terhelik.
 

10. A BAJNOKSÁG FAIR PLAY VERSENYE

Az MLSZ Amatőr Bizottság értékelése alapján a bajnokság legsportszerűbben

játszó csapata – minden csoportban – Fair Play díjat kap (serleg és oklevél).
 

11. A LABDARÚGÓK KÖTELEZŐ SZEREPELTETÉSÉRE VONATKOZÓ

ELŐÍRÁSOK

A mérkőzéseken 2 fő 1986.01.01. után született, magyar állampolgárságú

labdarúgónak végig a pályán kell lenni, kivéve, ha a labdarúgót kiállították,

vagy a korosztályos cserelehetőségét kimerítette, majd ezt követően

fogyatkozik 10 illetve 9 főre oly módon, hogy 1986.01.01. után született

labdarúgója esetében 2 főnél kevesebb van a pályán.

A sportszervezet csapatában bajnoki mérkőzésen egyszerre a pályán legfeljebb

három nem Európai Uniós állampolgárságú labdarúgó szerepelhet.

Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások:

- A sportszervezet az első bajnoki mérkőzés előtt 7 nappal köteles leadni az

első (felnőtt) csapata legalább 18 főből álló keretét az MLSZ

Versenyszervezési Osztályának. Ebből a keretből 3 fő nevezhető az

NB III-as bajnoki mérkőzésre,

- A leadott keretet a téli szünetben lehet módosítani, de legkésőbb a tavaszi

szezon kezdete előtt 7 nappal le kell adni a módosított keretet az MLSZ

Versenyszervezési Osztályának.

- Az NB III-as csapatban a felnőtt csapat keretéből „visszajátszó”

labdarúgókon kívül pályára lépők életkori meghatározása az alábbi:

felső korhatár –1985.01.01. után születettek,

alsó korhatár - 1991.01.01. előtt születettek.

- Az NB III-ban szereplő tartalék csapat megnevezésének meg kell egyezni a

felnőtt csapat megnevezésével, a labdarúgók a felnőtt csapat

sportszervezetének igazolt labdarúgói kell, hogy legyenek.

- Az NB I-es tartalékcsapatban adott hétvégén szereplő labdarúgó a

sportszervezet felnőtt és utánpótlás csapataiban ugyanazon hétvégi

fordulóban nem szerepelhet. Hétvégi forduló napján a pénteket, szombatot

vasárnapot és hétfőt kell érteni.
 

12. UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK SZEREPELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS

ELŐÍRÁSOK

A bajnokságban induló sportszervezeteknek U19, U16, és U13 korosztályú

csapatok versenyeztetése kötelező, kivétel ez alól az NB I-es sportszervezetek

amatőr csapatai, akiknek az utánpótlás csapatok indítása nem kötelező.

Az U19 és U16 korosztályos csapatok az országos utánpótlás versenyrendszer

önálló NB III-as osztályában indulnak. A rendezési feladatokat az NB III-as

Versenyrendezési Bizottságok látják el, az Amatőr Bizottság és a

Versenyszervezési Osztály 2. pontban meghatározott felügyelete mellett.

Az U13 korosztályú csapatok a területileg illetékes labdarúgó szövetség

versenyrendszerében vesznek részt.

Az U7, U9 és U11 korosztályú (előkészítő) csapatok szerepeltetése az MLSZ

Elnökség határozatának megfelelően kötelező.

A sportszervezetek korosztályos utánpótlás csapataiban a sportszervezethez, vagy

a sportszervezettel azonos néven szereplő utánpótlás nevelő sportszervezethez

igazolt labdarúgók szerepelhetnek.
 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő labdarúgó cserélhető.

A sportszervezet bajnoki mérkőzéseit a bajnokság során csak a nevezésilapon

feltüntetett címen vagy annak közigazgatási területén belül, illetve Budapesten

azonos kerületben lévő sporttelepen köteles lejátszani. Ez alól kivétel, ha a

sportszervezet fegyelmi döntés eredményeképpen kénytelen más közigazgatási

területen pályaválasztóként játszani.

Az MLSZ NYIÁSZ előírása szerint a sportszervezetek kötelesek a labdarúgóikkal

kötött amatőr sportolói sportszerződéseket három példányban a szerződés hatályba

lépését követő 5. munkanapig az MLSZ Versenyszervezési Osztály részére leadni.

A három eredeti példányból nyilvántartásba vétel és láttamozás után egy példányt a

sportszervezetnek, egy példányt a sportszervezeten keresztül a labdarúgónak kell

átadni.

Amennyiben a szerződést a szabályzatban előírt határidőben nem nyújtották be,

akkor a szerződés csak az érkeztetéskor válik hatályossá. A határidő mulasztást

elkövetővel szemben kezdeményezni kell fegyelmi eljárás lefolytatását.

Szerződésbontás, szerződésmódosítás, kölcsönadás, átigazolás esetén a

kapcsolódó iratokat az iraton szereplő dátumot követő 5. munkanapig kell az MLSZ

Versenyszervezési Osztály részére megküldeni; határidő mulasztás esetén az

érkeztetéskor válik hatályossá. A fenti előírások elmulasztása fegyelmi vétség.

Amatőr labdarúgó sportvállalkozás keretében csak sportszerződés alapján

sportolhat! Ez vonatkozik a sportvállalkozás összes igazolt labdarúgójára.

Ezen labdarúgók versenyengedély kiadásának a feltétele az, ha a sportvállalkozás

a szerződéses amatőr labdarúgóval kötött szerződést és annak mellékleteit az

MLSZ Versenyszervezési Osztály részére leadta és az MLSZ Versenyszervezési

Osztály a leadásról igazolást ad.

A bajnoksággal kapcsolatos fegyelmi ügyekben I. fokon a csoport versenyrendezési

bizottságának székhelyén működő Fegyelmi Bizottságok járnak el.

Versenyügyekben I. fokon a Versenyrendezési Bizottsága jár el.

Az I. fokú versenyügyi határozattal szemben az MLSZ Fellebbviteli Bizottságához

lehet fellebbezni. Az I. fokú fegyelmi határozattal szemben a VrB-hoz lehet

fellebbezni.

A mérkőzésekre 4 db azonos márkájú és minőségű labdát kell biztosítania a

pályaválasztó csapatnak, melyek alkalmasságát a játékvezető a mérkőzés előtt

ellenőrzi. A labdák elhelyezése: 1 mérkőzés, 1-1 a kapuk mögé, 1 pedig a kispadok

felöli oldalon az oldalvonalnál. A labdák folyamatos játékba vonását a

játékvezetőnek biztosítania kell.

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen Versenykiírásban nem szereplő

kérdésekben az MLSZ Szabályzatait és a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési

rend kiadvány előírásait kell betartani.