NB III. férfi felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokság versenykiírása
2008 - 2009.
év

 

Az MLSZ elnöksége 83/a/2008. (2008.04.24.) számú határozatával fogadta el.

 

1. A bajnokság célja

A Winner Sport NB III. osztályú férfi felnőtt nemzeti bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr

verseny, amelynek célja:

- a labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;

- a csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, a bajnokság győztesének

és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;

- Nemzeti Bajnokság II. osztály és a területi (megyei, budapesti) bajnokságok közötti kapcsolat

fenntartása és erősítése;

- a magyar utánpótlás labdarúgók képzettségének fejlesztése, az NB I. osztályú

sportszervezetek esetében különös tekintettel a 23 év alatti labdarúgók kiemelt

versenyeztetési lehetőségének biztosítására;

- az NB I-es csapat sérült labdarúgói formába hozásának biztosítása,

- a bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának elősegítése;

- a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;

- a Fair Play magatartás érvényre juttatása.

2. A bajnokság rendezői

A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.

A bajnokság hat csoportban lehetőség szerint egyenlő, vagy közel egyforma csapatszámú

csoportokban kerül megrendezésre. Valamennyi csoportnak külön Versenyrendezési Bizottsága

(továbbiakban VrB) van.

A bajnokságot az MLSZ szervezi. A bajnokság lebonyolításával az MLSZ Elnöksége az Amatőr

Bizottságot (továbbiakban: AB), a bajnokság folyamatos felügyeletével az MLSZ Versenyszervezési

Osztályát (továbbiakban: VSZO) bízza meg az alábbiak figyelembe vételével:

- a lebonyolítás a csoportokban egységes rendszerben zajlik, melynek működtetési elveit

(versenyrendezési bizottságok irányítása, játékvezetők, ellenőrök száma, területi megoszlása)

az MLSZ AB dolgozza ki;

- valamennyi csoportnak kinevezett versenyrendezési titkára van, akik a bajnokság közvetlen

lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látják el, segítik az adott csoport VrB-nek és egyéb

bizottságainak munkáját. A Versenyrendezési titkárok munkáját az MLSZ VSZO által

alkalmazott AB titkár felügyeli;

- a VrB-ben a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek legalább egy fő

képviselete van;

- a VrB-k elnökeit az MLSZ AB javaslata alapján az MLSZ Elnöksége, tagjait a területi

szövetségek javaslata alapján az MLSZ AB nevezi ki.

A csoportok rendezői:

Csoport elnevezése: Rendező szövetség: Székhely:

ALFÖLD Csongrád Megyei LSZ Szeged

BAKONY Győr-Moson-Sopron Megyei LSZ Győr

DRÁVA Baranya Megyei LSZ Pécs

DUNA Pest Megyei LSZ Budapest

MÁTRA Nógrád Megyei LSZ Salgótarján

TISZA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LSZ Nyíregyháza

 

3. A bajnokság helye és ideje

A bajnokságban a mérkőzéseket, legalább az NB III-as bajnoki osztályú mérkőzésre hitelesített pályán

kell lejátszani.

A bajnokság időszaka 2008. augusztus 9-től november 16-ig,

illetve 2009. március 7-től június 14-ig tart.

4. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

A bajnokságban való indulásra a 2007-2008. évi bajnokság versenykiírásban foglaltak alapján

nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett. Emellett meghatározott feltételek

mellett kötelesek indulni a bajnokságban az NB I-es sportszervezetek tartalék csapatai.

A sportszervezeti nevezés elfogadásának feltételei:

- az MLSZ-szel és az illetékes VrB-vel szemben nincs tartozása;

- nyilatkozik, hogy elfogadja az MLSZ minden szabályzatát és rendelkezését;

- kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal;

- vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének 122/2007.(05.17.) és 33/2008. (02.28.) számú

határozataiban előírtak szerint foglalkoztatja a sportszervezet csapatait felkészítő és irányító

edzőket. Az igazoló dokumentumokat a nevezéskor - de legkésőbb a bajnokság indulásakor -

a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított oklevél másolatának benyújtásával igazolja.

- nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás;

- nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása (APEH, VPOP, Önkormányzat – helyi

iparűzési adó tekintetében) és ezt a nevezéskor hivatalos igazolásokkal tanúsítja;

- a felnőtt és a kötelezően előírt utánpótlás csapatok működtetéséhez rendelkezik a

létesítmény (stadion) használatára vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes

szerződéssel, amennyiben az nem a sportszervezet tulajdonában van;

- az MLSZ-szel szemben nincs folyamatban lévő polgári peres eljárása ill. polgári peres eljárást

nem indít.

- a nevezési- és tagsági díjat a nevezési határidő végéig befizeti az MLSZ-nek és a befizetés

fénymásolatait csatolja a nevezési laphoz.

Ezek a díjtételek:

- nevezési díj: 370.000,- Ft + ÁFA,

- tagsági díj: 50.000,- Ft + ÁFA,

A nevezési lapot és a mellékleteit – melyet az MLSZ VSZO állítja össze a Versenyszabályzat

(továbbiakban: VSZ) előírásai és az AB-val történt előzetes egyeztetés alapján - 2008. június 27.

péntek, 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ titkárságára.

A nevezés elfogadásával kapcsolatos további határidők:

Hiánypótlások beadása 2008. július 7. 12.00 óra

MLSZ VB I. fokú határozat 2008. július 10.

Fellebbezési határidő 2008. július 15. 12.00 óra

MLSZ II. fokú határozat 2008. július 17.

A hiánypótlási határidő leteltét követően benyújtott dokumentumok nem vehetőek figyelembe, a

fellebbviteli eljárás során!

Az MLSZ elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján gyorsított versenyügyi eljárás

keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott meg.

 

5. A bajnokságra nevezési jogosultságot szerzett sportszervezetek

Nevezésre jogot szerzett sportszervezetek:

A 2007-2008. évi NB II. két csoportjának 14-15-16. helyezettjei: 6

A 2007-2008. évi NB III. hat csoportjának végeredménye alapján

indulási jogot szerzett sportszervezetek: 70

A 2007-2008. évi területi (megyei, budapesti) I. osztályú

bajnokságok 1. helyezettjei: 20

Összesen: 96 sportszervezet

Amennyiben nem megfelelő számú indulási jogosultságot szerzett sportszervezet nevez a 2008-

2009. évi bajnokságra, akkor az MLSZ Elnöksége dönt a nevezési lehetőség kiterjesztéséről

(feltöltésről).

6. A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

Feljut a bajnokság hat csoport bajnoka az NB II-es bajnokságba: - 6

Kiesnek az NB II. két csoportjának 14 – 16. helyezettjei: + 6

Feljutnak a területi (megyei, budapesti) I. osztályú bajnokságok 1. helyezettjei: + 20

Kiesnek a bajnokság hat csoportjának utolsó három helyezettjei a Területi I. osztályú

bajnokságokba: - 18

Kiesnek a hat csoport utolsó helyétől visszafelé negyedik helyen végzett

sportszervezetek közül erősorrend alapján a két legrosszabb teljesítményt elérők: - 2

A 2009-2010. évi bajnokság résztvevői: 96 sportszervezet

Amennyiben az NB I-es felnőtt csapat kiesik az NB I-es bajnokságból, akkor tartalék csapata az NB

III-as és alacsonyabb osztályú bajnokságra indulási jogosultságát elveszíti!

7. A bajnokság rendszere, helyezések eldöntése

A bajnokság hat csoportban kerül kiírásra a csoportok létszáma a bajnokságra benevezett

sportszervezetek száma alapján kerül meghatározásra.

A sportszervezetek az NB III. bajnoki osztályra neveznek, csoportokba történő besorolásukat az MLSZ

AB végzi. A csoportbesorolás ellen nincs helye jogorvoslatnak. (LVSZ 26.§)

A bajnokság két fordulós, téli szünet beiktatásával, őszi - tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.

A bajnoki sorrend meghatározása az LVSZ ide vonatkozó előírása alapján történik.

8. A bajnokság díjazása

A bajnokság hat csoportjában 1 - 3. helyezést elért csapatok serleget, oklevelet kapnak, továbbá

csapatonként az:

1. helyezett 30 db aranyozott színű érem;

2. helyezett 30 db ezüstözött színű érem;

3. helyezett 30 db bronz színű érem díjazásban részesül.

A csoportok győztes csapatai 1-1 garnitúra (18 mez, nadrág és lábszárvédő + 2 kapus szerelés)

sportfelszerelés díjazásban részesülnek.

 

9. A bajnokság költségei

A bajnokság díjazási költségeit (érem) a VrB, a sportfelszerelés díjazást az MLSZ fizeti. Az egyes

mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A vendégcsapatokat saját

részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, egyéb) terhelik.

10. A bajnokság Fair Play versenye

Az MLSZ AB értékelése alapján a csoportok legsportszerűbben játszó csapatai Fair Play díjat kapnak

(serleg és oklevél), amelynek költsége a VrB-t terheli.

11. A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások

A mérkőzéseken 2 fő 1988. 01. 01. után született, magyar állampolgárságú labdarúgónak végig a

pályán kell lenni, kivéve, ha a labdarúgót kiállították, vagy a korosztályos cserelehetőségét kimerítette,

majd ezt követően fogyatkozik 10 illetve 9 főre oly módon, hogy 1988.01.01. után született labdarúgója

esetében 2 főnél kevesebb van a pályán.

A bajnokság mérkőzéseire a sportszervezetek Európai Uniós tagországú, valamint az azzal azonos

elbírálás alá eső országok, illetve a Cotonoui egyezmény országai külföldi állampolgárságú

labdarúgóinak benevezése és szerepeltetése nem korlátozott.

Az „egyéb” országokból 3 fő külföldi állampolgárságú labdarúgó szerepeltethető egy időben a pályán

mérkőzésenként.

Az EU-val azonos elbírálás alá eső országok és a Cotonoui egyezményben foglalt országok listáit az

MLSZ 2008.05.31-ig a Külügyminisztérium tájékoztatása alapján közzé teszi. A 2008-2009. bajnoki

idényben az ezen listákon nem szereplő országok tekintendők „egyéb” országoknak.

Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások:

- Az NB III-as csapatban pályára lépők életkori meghatározása az alábbi:

felső korhatár - 1986.01.01. után születettek,

alsó korhatár - naptári napra betöltött 15. életév (LVSZ ide vonatkozó előírása szerint)

- A sportszervezet 1986.01.01. után született játékosa az adott fordulóban (az adott forduló

napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és hétfőt együttesen kell érteni) felnőtt bajnoki

mérkőzéseken (NB I; NB III) összesen három félidőben szerepelhet. (Bármely időtartamú

pályára lépés minimum egy félidőnek számít!)

- A sportszervezet 1986.01.01. előtt született labdarúgói közül az adott fordulóban (az adott

forduló napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és hétfőt együttesen kell érteni) 3 fő játékos

szerepelhet az NB III ban, de csak az egyik csapatban. (Amennyiben az adott fordulóban nem

lépett pályára az NB I-es csapatban, játszhat az NB III-ban; illetve ha pályára lépett az NB IIIban,

az NB I-ben már nem szerepelhet!)

- Az NB III-ban szereplő tartalék csapat megnevezésének meg kell egyezni a felnőtt csapat

megnevezésével, a labdarúgók a felnőtt csapat sportszervezetének igazolt labdarúgói kell,

hogy legyenek.

 

12. Utánpótlás csapatok szerepeltetésével kapcsolatos előírások

A bajnokságban résztvevő sportszervezetek részére U19, U16 és U13 korosztályú csapatok

versenyeztetése kötelező, kivétel ez alól az NB I-es sportszervezetek. Részükre az utánpótlás

csapatok indítása nem kötelező.

Az U19 és U16 korosztályos csapatok az országos utánpótlás versenyrendszer önálló III. osztályában

indulnak. A rendezési feladatokat az NB III-as VrB-k látják el, az AB és a VSZO 2. pontban

meghatározott felügyelete mellett.

Az U13 korosztályú csapatok a területileg illetékes labdarúgó szövetség versenyrendszerében

vesznek részt.

Az U7, U9 és U11 korosztályú (előkészítő) csapatok szerepeltetése az MLSZ Elnökség határozatának

megfelelően kötelező.

A sportszervezetek korosztályos utánpótlás csapataiban a sportszervezethez, vagy a

sportszervezettel megállapodást kötött utánpótlás nevelő sportszervezethez igazolt labdarúgók

szerepelhetnek. (MLSZ NYIÁSZ 15. §)

13. Egyéb rendelkezések

A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 3 fő labdarúgó cserélhető.

A sportszervezetek a nevezési lapon jelentik be, hogy mérkőzéseiket melyik pályán rendezik.

A nevezési lapon bejelentett főpálya csak a sportszervezet székhelyével azonos helyiségben lehet. Ez

alól kivétel, a rendkívüli eset, továbbá, ha a fegyelmi döntés következtében nem játszhat a csapat a

sportszervezet székelyén, más közigazgatási terület kell pályaválasztóként a mérkőzést

megrendeznie. (Versenyszabályzat 33. §)

Amatőr labdarúgó sportvállalkozás keretében csak sportszerződés alapján sportolhat! Ez vonatkozik a

sportvállalkozás összes igazolt labdarúgójára. Ezen labdarúgók versenyengedély kiadásának a

feltétele az, ha a sportvállalkozás a szerződéses amatőr labdarúgóval kötött szerződést és annak

mellékleteit az illetékes VrB részére leadta.

A bajnoksággal kapcsolatos fegyelmi ügyekben I. fokon a VrB-k Fegyelmi Bizottságai járnak el.

Versenyügyekben I. fokon a VrB-k döntenek. Az I. fokú versenyügyi határozattal szemben az MLSZ

Fellebbviteli Bizottságához lehet fellebbezni. Az I. fokú fegyelmi határozattal szemben a VrB-hez lehet

fellebbezni.

A mérkőzésekre 4 db azonos márkájú és minőségű labdát kell biztosítania a pályaválasztó csapatnak,

melyek alkalmasságát a játékvezető a mérkőzés előtt ellenőrzi. A labdák elhelyezése: 1 mérkőzés, 1-1

a kapuk mögé, 1 pedig a kispadok felöli oldalon az oldalvonalnál. A labdák folyamatos játékba vonását

a játékvezetőnek biztosítania kell.

Az MLSZ a 2008 - 2009. bajnoki évtől kezdődően az NB III. osztályú bajnokságban javasolja a

szövetség által kidolgozott digitális jegyzőkönyv alkalmazását. Ennek feltétele, hogy a

sportszervezeteknek a játékvezetői öltözőben biztosítani kell a játékvezető részére egy számítógépet

vagy laptopot, egy nyomtatót és internet elérhetőséget.

 

A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a

Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó

törvényeket, szabályzatokat kell betartani.